Vi har efter många år inom elinstallationsbranschen skaffat oss

ett stort och brett kunnande.

 

Vi har en fortlöpande utbildning och håller oss ajour med den

 senaste tekniken.

 

Vi hjälper dig som kund med dina frågor och tankar och gör det

 du vill ha till en säker och väl genomförd elinstallation.

 

För både din och vår trygghet är vi naturligtvis medlemmar

 i Elektriska installatorsorgnisationen

EIO och behörig Elinstallatör.